Ετελείωσε....ετελείωσε...!

Εικόνα
Στις αρχές της χρονιάς, ως Σύλλογος Γονέων του Γυμνασίου μας, επισκεφθήκαμε την υπεύθυνη στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (στην Αγγελάκη). Μας διαβεβαίωσε ότι τα προβλήματα του σχολείου μας (1ο Πειραματικό Γυμνάσιο) είναι ήδη γνωστά και έχει δρομολογηθεί η επίλυση τους.... Εμείς ως σύλλογος, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βάψουμε, τον Μάρτιο, την (χρονίζουσα άθλια κατάσταση) εξωτερική όψη του κτιρίου ( https://bit.ly/36H3hMn ) και να περιμένουμε τις παρεμβάσεις που μας διαβεβαίωσαν.... Εκείνο το διάστημα επισκέφθηκε το σχολείο και αντιδήμαρχος, ο οποίος ιδίοις όμμασι είδε την κατάσταση του προαύλιο χώρου και δήλωσε έκπληκτος (!!) για την κατάσταση του. Λίγες μέρες μετά ήρθαν και δύο κάδοι ανακύκλωσης που είχαμε ζητήσει.... Το πλάνο έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Δαγκλή και της μετατροπής της σε πεζόδρομο/δρόμο ήπιας κυκλοφορίας , για να μπορέσουν να μπούνε φορτηγά έτσι ώστε να γίνει ασφαλτόστρωση της αυλής αλλά και να επ

THESS-ράμπα Ασφαλής και άνετη κίνηση ατόμων με αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής:
 
THESS-ράμπα

Ασφαλής και άνετη κίνηση ατόμων με αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη
Πιλοτική εφαρμογή σε τμήμα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης
Η κεντρική ιδέα της εφαρμογής THESS-ράμπα αφορά στη διεκδίκηση του δικαιώματος των ατόμων με αμαξίδιο για άνετη και ασφαλή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Οι πόλεις, και κυρίως τα κέντρα αυτών, έχουν αποδειχθεί αφιλόξενα ως προς την άνετη και ασφαλή μετακίνηση της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων με τις ξεχωριστές ανάγκες. Παρόλο που οι αστικές υποδομές για Α.μεΑ. αναβαθμίζονται, το πρόβλημα παραμένει. Αυτό συμβαίνει διότι η βελτίωση της κινητικότητας επιτυγχάνεται εφόσον ικανοποιούνται επιπλέον παράγοντες και συνθήκες πέραν της ύπαρξης μιας μόνο υποδομής. Άλλωστε ποιό το όφελος μιας οργανωμένης υποδομής ραμπών για αμαξίδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν η πρόσβαση σε αυτή είναι αδύνατη λόγω της παράνομης στάθμευσης; Επικεντρωνόμενοι στο κρίσιμο ζήτημα της κινητικότητας των ατόμων με αμαξίδιο στις πόλεις, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, μέσω των έξυπνων εφαρμογών, προτείνεται η ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής με πεδίο δράσης τμήμα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης με δυνατότητα επέκτασης και σε υπόλοιπες περιοχές. Η περιοχή που επιλέχθηκε ως πεδίο δράσης οριοθετείται από τις οδούς Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας∙ μια περιοχή που συγκεντρώνει κυρίως λειτουργίες του εμπορίου, των υπηρεσιών και της διασκέδασης. Το πεδίο δράσης χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις ως προς την κινητικότητα των ατόμων με αμαξίδιο. Η συγκεκριμένη διαπίστωση προέκυψε έπειτα από έρευνα στο πεδίο και αξιολόγηση τόσο των ραμπών, όσο και των διαδρομών, που στη συνέχεια αποτέλεσαν τα πρωτογενή δεδομένα για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Αντικείμενο και στόχοι

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου project αφορά στη δημιουργία μιας web εφαρμογής, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση στα άτομα με αμαξίδιο ή τους συνοδούς τους, για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση τους στην περιοχή μελέτης. Η εφαρμογή πληροφορεί το χρήστη για τις θέσεις των ραμπών σε έναν ψηφιακό χάρτη της περιοχής και δίνει λεπτομερή πληροφόρηση και αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών κάθε ράμπας. Η αξιολόγηση των ραμπών πραγματοποιήθηκε μετά από επιτόπια έρευνα και αφορά στα στοιχεία της ασφάλειας, της άνεσης, της κατάστασης του δαπέδου, ενώ συλλέχθησαν στοιχεία που αφορούν το σχήμα των ραμπών, το είδος και το χρώμα του δαπέδου, την πιθανότητα στάθμευσης οχήματος μπροστά από αυτές, ενώ ελήφθησαν και φωτογραφίες των ραμπών αυτών. Επιπλέον, με επιτόπια έρευνα αξιολογήθηκαν τα πεζοδρόμια απ’οπου προέκυψαν τα τμήματα στα οποία είναι αδύνατη η κίνηση του αμαξιδίου, τμήματα στα οποία η κίνηση είναι εφικτή, αλλά όχι εύκολη, και τμήματα όπου η κίνηση του αμαξιδίου είναι ασφαλής και άνετη. Συνδυάζοντας τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθησαν στο πεδίο μελέτης η εφαρμογή προτείνει στο χρήστη συγκεκριμένες διαδρομές. Οι διαδρομές που προτείνονται είναι ενδεικτικές, και όχι απόλυτες, καθώς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την προτεινόμενη διαδρομή ή να την ακολουθήσει. Οι προτεινόμενες διαδρομές χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και άνεση κατά την προσπάθεια προσπέλασης της περιοχής μελέτης από ατόμα με αμαξίδιο.
Οι στόχοι της εφαρμογής συνοψίζονται στους εξής:
- Να λειτουργήσει ως εργαλείο πληροφόρησης των ατόμων που κινούνται με αμαξίδιο, για τις διαθέσιμες ράμπες πεζοδρομίου, την κατάσταση των ραμπών και τις διαθέσιμες διαδρομές για την ασφαλέστερη προσπέλαση της περιοχής μελέτης.   Απώτερος στόχος, η βελτίωση της κινητικότητας στο κέντρο της πόλης, μέσω της γνώσης των ασφαλών σημείων ή την αποφυγή άλλων που δεν ευνοούν την κίνηση του αμαξιδίου.
-Να αποτελέσει μια οργανωμένη βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για την κατάσταση της αστικής υποδομής των ραμπών πεζοδρομίου της Θεσσαλονίκης, από όπου θα μπορούν να προκύψουν πληροφορίες γενικότερα για την κίνηση του αμαξιδίου στο κέντρο της πόλης.
-Τα ανοικτά δεδομένα θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες στη δημοτική αρχή για την κατάσταση των υποδομών και αυτή με τη σειρά της να εξάγει την πληροφορία. Στη συνέχεια, άμεσα και στοχευμένα να παρεμβαίνει, ώστε να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα.
-Δημιουργία μιας κοινής συνείδησης στους πολίτες της πόλης για το δικαίωμα της ασφαλούς και άνετης κίνησης στο κέντρο της πόλης των ατόμων με αμαξίδιο.
-Δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Οι εφαρμογή θα προσφέρει τις εξής ψηφιακές υπηρεσίες:
 • Αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη της θέσης των ραμπών.
 • Παροχή λεπτομερών πληροφορίων για την κάθε ράμπα. Κάθε σημείο του χάρτη θα είναι εξοπλισμένο με ένα μενού (infowindow), το οποίο θα περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:
1. Αξιολόγηση διακίνησης (Ασφάλεια και Άνεση).
2. Σχήμα ράμπας.
3. Είδος και χρώμα δαπέδου.
4. Κατάσταση δαπέδου.
5. Πιθανό εμπόδιο σταθμευμένου οχήματος.
Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων αποδίδει μια συνολική αξιολόγηση σε κάθε ράμπα.
 • Αποτύπωση συγκεκριμένων βέλτιστων διαδρομών στον ψηφιακό χάρτη με βάση τα κριτήρια της άνεσης, της ασφάλειας και του χρόνου.
 • Διαδραστικότητα πολιτών-κοινότητα πολιτών: Οι πολίτες είναι σε θέση να εισάγουν γενικά ή στοχευμένα σχόλια, που αφορούν προβλήματα ή προτάσεις, για τη βελτίωση της υποδομής των ραμπών πεζοδρομίου.
 • Εξαγωγή των δεδομένων από τους χρήστες που επιθυμούν να λάβουν μια γενική εικόνα για την κίνηση των ατόμων με αμαξίδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
 •  
Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής (Αγγλικά): 
 
THESS-ράμπα

Move safely and comfortably using a wheelchair  in Thessaloniki.
A pilot application operated in a part of the historic center of Thessaloniki.
The main idea of the ‘’THESS-ράμπα’’ deals with the claiming of people in wheelchairs for their right to safe and comfortable moving in city centers. Cities, and especially their centers, are proved to be an unhospitable environment for them. Despite the upgrade of the urban infrastructure, the problem remains due to the fact that numerous factors are required in order to secure the best mobility possible. Besides, what would be the benefit of an organized ramp infrastructure for wheelchairs in the center of Thessaloniki where illegal parking makes the access to it impossible? Focusing on the critical issue of the disabled and their city mobility, and taking into account the possibilities offered by modern technology through smart applications, the development of a pilot application used in a part of the historic center of Thessaloniki with potential to expand into other areas is suggested. The area chosen is delimited by the Egnatia, Ethnikis Amynis, Tsimiski, Hagias Sophias streets; a site identified by commerce, services and entertainment. The field of action is characterized by contrasts regarding the mobility of people in wheelchairs. This finding emerged after research in the field and evaluation of both ramps and routes which subsequently became the primary data for the application development.

Object and targets 

The object of this project concerns the creation of a web application which would provide information to people in wheelchairs and their companions, for safe and comfortable transport in the study area. The user is informed about the specific positions of the ramps on a digital map of the area and is given detailed information and evaluation of the key features of each ramp. The ramp assessment was held after fieldwork, and deals with safety, comfort and floor condition, whereas data on the shape of the ramps, the type and colour of the floor, the likelihood of vehicles parking in front of them was collected, as well as photographs of these ramps were taken. In addition, the sidewalks were evaluated through fieldwork, revealing the parts where wheelchairs’ mobility is impossible, those where mobility is feasible but not easy, and those where the mobility of the wheelchair is secure and comfortable. Combining the primary data in the field of study, the application suggests specific routes to the user. The routes suggested are indicative, as the user has the option to follow or reject the proposed route. The recommended routes ensure safe and comfortable access to the study area by people in wheelchairs.
The objectives of the application can be summarized in the following:
-To act as an information tool for the disabled about the available sidewalk ramps, their condition and the routes available for safer access to the study area. The ultimate  goal is to improve mobility in the city center by gaining knowledge of  the safe points or avoiding others which did not favor the movement of the wheelchair.
-To form an organized database, which includes basic information about the sidewalk ramps’ urban infrastructure in Thessaloniki, where general information about wheelchair mobility in the city center can be provided.
-The open data could provide information to the municipal authority about the state of the infrastructure, leading to an information output. Then it is up to the municipality to intervene directly to solve any occurring problems.
-To establish common awareness for the right to safe and convenient mobility in the city center for people in wheelchairs.
-To provide the opportunity to expand to other areas of the city.

Digital services

The application would offer the following digital services:
 • A digital map depicting the ramps’ location
 • Detailed information for each ramp. Each point on the map would be equipped with a menu (infowindow), which would contain the following parameters:
1. Mobility evaluation (safety and comfort).
2. Ramp Shape.
3. Floor type and colour.
4. Floor condition.
5. Potential obstacle by parked vehicles.
The combination of the above elements provides with a comprehensive assessment on each ramp.
 • Mapping of specific best routes on the digital map, based on the criteria of comfort, safety and time saving.
 • Citizens’ interactivity – citizens’ community: Citizens are able to introduce general or targeted comments regarding problems or suggestions for improving the infrastructure of sidewalk ramps.
 • Extracting data from users who wish to obtain an overview of the mobility of the disabled in the center of the Thessaloniki.
 
 

Σχόλια